Definisi 'peniadaan'

Indonesian to Indonesian
noun
1 proses, cara, perbuatan meniadakan; pengingkaran; penghapusan; pembatalan; pengabaian dsb;
source: kbbi3
More Word(s)
tiada, tidak, pembubaran, penghapusan, penghilangan,
Related Word(s)
tiada, ketiadaan, mempertiadakan, meniada, meniadakan, peniadaan,

Visual ArtiKata


Klik untuk memperbesar.

Explore peniadaan in SinonimKata.com >
More Word(s)
tiada, tidak, pembubaran, penghapusan, penghilangan,
Related Word(s)
tiada, ketiadaan, mempertiadakan, meniada, meniadakan, peniadaan,
Berdasar Huruf Depan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z